Åpningstider Bergbanen Skøytebane

Her vises tidene isbanen er åpen for publikum og andre åpne arrangementer. Tidene kan endres på kort varsel utfra vær og andre forhold, men siste informasjon fra banemannskapet vises alltid her.

Adgang på isbanen kun med skøyter. Vi anbefaler bruk av hjelm. Spill med kølle og ball/puck er normalt tillatt på Bergbanen, men vi ber alle vise hensyn. Bandyvantene kan benyttes, men vennligst rydd dem på plass etter bruk.

Ingen planlagte arrangement
!

Vis flere dager | Hele kalenderen | Værvarslene er hentet fra met.no.